Zaproponuj współpracę

Założeniem funkcjonowania Wszechnicy jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji.

  • Jeżeli Państwo potrzebują szkolenia, wsparcia naukowego bądź doradztwa i konsultingu w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem – proszę o kontakt – postaramy się odpowiedzieć pozytywnie, zaproponować rozwiązanie i spełnić Państwa oczekiwania.
  •  Jeżeli Państwo posiadają doświadczenie, wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wyrażacie chęć aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i naukowym na rzecz rozwoju bezpieczeństwa, to także proszę o kontakt.
  • Naszym założeniem jest również propagowanie problematyki bezpieczeństwa poprzez wsparcie w wydawaniu publikacji naukowych i publicystycznych.Uczestnik


TakNie

Rodzaj szkolenia

Dane do faktury