Szkolenia online

SZKOLENIE OBRONNE ONLINE

  1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa proponujemy Państwu specjalistyczne e-szkolenia obronne.
  2. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie trzech dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA). Istnieje możliwość dostosowania programu e-szkolenia do potrzeb danej instytucji.
  3. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją. Zapraszamy!
  4. Organizacja szkolenia – szkolenie odbywa się na żywo z wykorzystaniem  internetowych środków komunikacji (Microsoft Teams). Każdy uczestnik otrzymuję termin szkolenia i zaproszenie (link) do uczestnictwa w zajęciach.
  5. Zajęcia prowadzą uznani eksperci (http://www.wszechnica.com.pl/eksperci) 
  6. Koszt szkolenia – 550 zł 
  7. Kolejna edycja szkolenia – wrzesień 2022!
  8. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl