Bezpieczeństwo lokalne

Zapraszamy organy władzy administracji samorządowej, przedstawicieli administracji publicznej na poziomie samorządów, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa lokalnego na jedyny w kraju tak merytoryczny i intensywny kurs z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI!

Bezpieczeństwo lokalne, to głównie kształtowanie różnych obszarów bezpieczeństwa na poziomie powiatów i gmin, które stanowią integralną część ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa. Lokalne systemy bezpieczeństwa powinny skutecznie funkcjonować w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Organ administracji samorządowej jakim jest starosta, wójt, prezydent miasta odpowiada za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz nadzoruje działalność podległych służb i straży. Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana jest poprawnym planowaniem i skuteczną koordynacją działań w okresie zagrożenia.

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa lokalnego. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące przygotowań obronnychzarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (Pobierz ZAPROSZENIE).

 1. Szkolenie dla starostów i wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie bezpieczeństwa i obronności (zobacz program szkolenia):
  • Termin szkolenia: kolejny termin wrzesień 2019 roku
 1. Szkolenie dla pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego (zobacz program szkolenia):
  • Termin szkolenia: kolejny termin  wrzesień 2019 roku
 1. Organizacja szkolenia – bardzo intensywny (obejmuje zwyczajowo 3-4 dni szkolenia tradycyjnego) i bardzo merytoryczny.
 1. Miejsce szkolenia – Hotel Brant****  www.branthotel.pl  (13 km od Warszawa-Rembertów)
 1. Koszt szkolenia
  • 1250 zł (obejmuje noclegi, pełne wyżywienie i koszty szkolenia)
  • 950 zł ( obejmuje pełne wyżywienie i koszty szkolenia)
  • 650 zł (koszty szkolenia i przerwy kawowe)
  • Zgłoszenie na szkolenie (KARTA UCZESTNICTWA-PDF)
 1. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.