Bezpieczeństwo lokalne

Zapraszamy organy władzy administracji samorządowej, przedstawicieli administracji publicznej na poziomie samorządów, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa lokalnego na jedyny w kraju tak merytoryczny i intensywny kurs z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI!

Bezpieczeństwo lokalne, to głównie kształtowanie różnych obszarów bezpieczeństwa na poziomie powiatów i gmin, które stanowią integralną część ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa. Lokalne systemy bezpieczeństwa powinny skutecznie funkcjonować w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Organ administracji samorządowej jakim jest starosta, wójt, prezydent miasta odpowiada za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz nadzoruje działalność podległych służb i straży. Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana jest poprawnym planowaniem i skuteczną koordynacją działań w okresie zagrożenia.

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa

 1. Program szkolenia
 2. obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (zobacz PROGRAM SZKOLENIA).
 3. Termin szkolenia:
  • Pierwszy termin –  21 października 2019 roku 
  • Drugi termin – na potrzeby instytucji istnieje możliwość ustalenia innego terminu
 1. Organizacja szkolenia – jednodniowe bardzo intensywne i merytoryczne szkolenie.
 1. Miejsce szkolenia – Hotel Łazienkowski***  w centrum Warszawy – pobierz INFORMACJE O HOTELU).
 1. Koszt szkolenia – 450 zł netto
  • Materiały szkoleniowe przygotowane przez Wszechnicę Bezpieczeństwa
  • Komfortową, multimedialną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy przez okres szkolenia
  • Obiad (zupa, drugie danie, surówka, deser, woda/kompot)
  • Zajęcia prowadzone przez wykładowców wg. programu szkolenia
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Zgłoszenie na szkolenie (KARTA ZGŁOSZENIA–PDF)     (KARTA ZGŁOSZENIA–WORD)
 1. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.