Bezpieczeństwo lokalne

Zapraszamy organy władzy administracji samorządowej, przedstawicieli administracji publicznej na poziomie samorządów, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa lokalnego na jedyny w kraju tak merytoryczny i intensywny kurs z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI!

Bezpieczeństwo lokalne, to głównie kształtowanie różnych obszarów bezpieczeństwa na poziomie powiatów i gmin, które stanowią integralną część ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa. Lokalne systemy bezpieczeństwa powinny skutecznie funkcjonować w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Organ administracji samorządowej jakim jest starosta, wójt, prezydent miasta odpowiada za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego w zakresie obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz nadzoruje działalność podległych służb i straży. Skuteczność realizacji tych zadań uwarunkowana jest poprawnym planowaniem i skuteczną koordynacją działań w okresie zagrożenia.

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa.

I. Szkolenie online

 1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa proponujemy Państwu specjalistyczne e-szkolenia obronne.
 2. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie trzech dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA). Istnieje możliwość dostosowania programu e-szkolenia do potrzeb danej instytucji.
 3. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją. Zapraszamy!
 4. Organizacja szkolenia – szkolenie odbywa się na żywo z wykorzystaniem  internetowych środków komunikacji (Microsoft Teams). Każdy uczestnik otrzymuję termin szkolenia i zaproszenie (link) do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Koszt szkolenia – 550 zł 
 6. Zajęcia prowadzą uznani eksperci 
 7. Kolejna edycja szkolenia – wrzesień 2022!
 8. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

 

II. Szkolenie stacjonarne

 1. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie dwóch dni szkoleniowych(PROGRAM SZKOLENIA).
 2. Termin szkolenia:
  • Pierwszy termin –  ……………. 2022 roku (Szkolenia zawieszone! Nowe terminy będą podane w bardziej sprzyjających warunkach)
  • Drugi termin – …………….. 2022 roku
  • Uwaga: na potrzeby instytucji istnieje możliwość ustalenia innego terminu
 1. Organizacja szkolenia – dwudniowe intensywne i merytoryczne szkolenie.
 1. Miejsce szkolenia – Hotel Łazienkowski***  w centrum Warszawy – pobierz INFORMACJE O HOTELU).
 1. Koszt szkolenia  – 450 zł netto (jednodniowe) lub 850 zł netto (dwudniowe)
   • Materiały szkoleniowe przygotowane przez Wszechnicę Bezpieczeństwa
   • Komfortową, multimedialną salę szkoleniową
   • Serwis kawowy przez okres szkolenia
   • Obiad (zupa, drugie danie, surówka, deser, woda/kompot)
   • Zajęcia prowadzone przez wykładowców wg. programu szkolenia
   • Certyfikat ukończenia szkolenia
   • Zgłoszenie na szkolenie (KARTA ZGŁOSZENIA–PDF)     (KARTA ZGŁOSZENIA–WORD)
 1. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.