Aktualności

Szkolenia obronne (kursy obronne) są dedykowane dla przedstawicieli administracji publicznej, pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa, powiatu i gminy oraz przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw które realizują zadania obronne.  Zasadniczym celem kursu jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, uzyskanie przez uczestników umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych oraz uzyskanie kompetencji właściwego zarządzania sprawami obronnymi.

Kurs obronny może być organizowany na potrzeby danej instytucji, służby lub urzędu oraz w formie indywidualnych zapisów uczestników. Przedmiotowy kurs realizowany jest w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Głównie organizujemy szkolenia w wymiarze 1-dniowym,  3-dniowym lub 5-dniowym. Potwierdzeniem realizacji kursu, jest „certyfikat ukończenia kursu”. Więcej w zakładce Kursy i szkolenia – szkolenia obronne .

Zapraszamy do współpracy.

⇒Przykładowy program kursu⇐