Eksperci

Założeniem działalności Wszechnicy jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym, przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji. W ramach prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej współpracujemy z uznanymi naukowcami i wykładowcami uczeni resortowych oraz uczelni cywilnych, które  prowadzą edukację i badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa. W naszym gronie są też byli specjaliści i eksperci z instytucji związanych z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.  

Jeżeli posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa i obronności państwa, napisz do nas. Tworzymy bazę ekspertów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w celu wzajemnej dyskusji oraz rozwoju bezpieczeństwa.