Misja i cele

Zasadniczą misją Wszechnicy Bezpieczeństwa jest przyczynianie się do utrwalania bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez działalność badawczą, edukacyjną i ekspercką. Założeniem działalności Wszechnicy jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym, przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji.  Działalność edukacyjna ma na celu stworzenie warunków umożliwiających pozyskanie oraz rozwój najwyższych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań kształtowania bezpieczeństwa narodowego.  Ważnym obszarem naszej działalności jest aktywna współpraca z szeregiem instytucji i przedstawicielami nauki oraz praktyków i specjalistów, którzy dają gwarancję usług eksperckich i doradczych w obszarze bezpieczeństwa. Naszą wizją jest osiągnięcie najwyższych standardów w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które pozwolą stać się rozpoznawalnym i ważnym ośrodkiem edukacyjnym w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą domeną jest najwyższa jakość szkolenia, najlepsi eksperci, kompleksowy zakres usług.

Zakres działalności

  • Prowadzenie szkoleń i eventów z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności państwa.
  • Organizacja konferencji naukowych, seminariów i sympozjów w miejscach dogodnych dla podmiotu zamawiającego.
  • Wykonywanie ekspertyz na zamówienie organizacji i podmiotów publicznych i niepublicznych.
  • Działalność propagująca problematykę bezpieczeństwa poprzez wydawanie publikacji naukowych
    i publicystycznych.