Szkolenia obronne

Szkolenia obronne (kursy obronne) są dedykowane dla przedstawicieli administracji publicznej, pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych
w administracji publicznej na poziomie: województwa, powiatu i gminy oraz przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw które realizują zadania obronne.  Zasadniczym celem kursu jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, uzyskanie przez uczestników umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych oraz uzyskanie kompetencji właściwego zarządzania sprawami obronnymi. Zakres szkoleń wynika głównie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego i obejmuje tematykę:

 • międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
 • współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 • procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 • podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 • polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
 • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
 • planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 • przygotowań gospodarczo-obronnych;
 • zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza;
 • realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • współpracy cywilno-wojskowej, wojskowego wsparcie władz
  i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • przygotowań do militaryzacji;
 • zarządzania kryzysowego;
 • ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • ochrony obiektów infrastruktury bezpieczeństwa, obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
 • inne wg. potrzeb.

 

Kurs obronny może być organizowany na potrzeby danej instytucji, służby lub urzędu oraz w formie indywidualnych zapisów uczestników. Przedmiotowy kurs realizowany jest w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Głównie organizujemy szkolenia w wymiarze 1-dniowym,  3-dniowym lub 5-dniowym. Potwierdzeniem realizacji kursu, jest „certyfikat ukończenia kursu”.

 1. Kurs obronny (szczebel centralny) dedykowany osobom, które zawodowo związane są z problematyką bezpieczeństwa i obronności państwa na różnych poziomach administracyjnych i  w różnych instytucjach ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐
 2. Kurs obronny  (szczebel lokalny) dedykowany organom władzy i komendantom służb i straży oraz pracownikom administracyjnym urzędów i przedstawicieli służb, straży poziomu lokalnego ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐

W ofercie mamy możliwość zorganizowania zajęć praktycznych ze strzelania (OFERTA STRZELANIA)


Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa.

 1. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie dwóch dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA).
 2. Termin szkolenia:
  • Pierwszy termin –  …………… 2020 roku (Szkolenia zawieszone! Nowe terminy będą podane w bardziej sprzyjających warunkach)
  • Drugi termin – …………… 2020 roku
  • Uwaga: na potrzeby instytucji istnieje możliwość ustalenia innego terminu
 1. Organizacja szkolenia – dwudniowe intensywne i merytoryczne szkolenie.
 1. Miejsce szkolenia – Hotel Łazienkowski***  w centrum Warszawy – pobierz INFORMACJE O HOTELU).
 1. Koszt szkolenia – 450 zł netto (jednodniowe) lub 850 zł netto (dwudniowe)
  • Materiały szkoleniowe przygotowane przez Wszechnicę Bezpieczeństwa
  • Komfortową, multimedialną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy przez okres szkolenia
  • Obiad (zupa, drugie danie, surówka, deser, woda/kompot)
  • Zajęcia prowadzone przez wykładowców wg. programu szkolenia
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Zgłoszenie na szkolenie (KARTA ZGŁOSZENIA–PDF)     (KARTA ZGŁOSZENIA–WORD)
 1. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do kontaktu.