Szkolenia obronne

Szkolenia obronne (kursy obronne) są dedykowane dla przedstawicieli administracji publicznej, pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych
w administracji publicznej na poziomie: województwa, powiatu i gminy oraz przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw które realizują zadania obronne.  Zasadniczym celem kursu jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, uzyskanie przez uczestników umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych oraz uzyskanie kompetencji właściwego zarządzania sprawami obronnymi. Zakres szkoleń wynika głównie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego i obejmuje tematykę:

 • międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
 • współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 • procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 • podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 • polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
 • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
 • planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 • przygotowań gospodarczo-obronnych;
 • zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza;
 • realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • współpracy cywilno-wojskowej, wojskowego wsparcie władz
  i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • przygotowań do militaryzacji;
 • zarządzania kryzysowego;
 • ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • ochrony obiektów infrastruktury bezpieczeństwa, obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
 • inne wg. potrzeb.

 

Kurs obronny może być organizowany na potrzeby danej instytucji, służby lub urzędu oraz w formie indywidualnych zapisów uczestników. Przedmiotowy kurs realizowany jest w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Głównie organizujemy szkolenia w wymiarze 1-dniowym,  3-dniowym lub 5-dniowym. Potwierdzeniem realizacji kursu, jest „certyfikat ukończenia kursu”.

 1. Kurs obronny (szczebel centralny) dedykowany osobom, które zawodowo związane są z problematyką bezpieczeństwa i obronności państwa na różnych poziomach administracyjnych i  w różnych instytucjach ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐
 2. Kurs obronny  (szczebel lokalny) dedykowany organom władzy i komendantom służb i straży oraz pracownikom administracyjnym urzędów i przedstawicieli służb, straży poziomu lokalnego ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐

 

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa lokalnego. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące przygotowań obronnychzarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (Pobierz ZAPROSZENIE).

 1. Szkolenie dla starostów i wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie bezpieczeństwa i obronności (zobacz program szkolenia):
  • Termin szkolenia: kolejny termin wrzesień 2019 roku
 1. Szkolenie dla pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego (zobacz program szkolenia):
  • Termin szkolenia: kolejny termin wrzesień 2019 roku
 1. Organizacja szkolenia – bardzo intensywny (obejmuje zwyczajowo 3-4 dni szkolenia tradycyjnego) i bardzo merytoryczny.
 1. Miejsce szkolenia – Hotel Brant**** www.branthotel.pl
 1. Koszt szkolenia
  • 1250 zł (obejmuje noclegi, pełne wyżywienie i koszty szkolenia)
  • 950 zł ( obejmuje pełne wyżywienie i koszty szkolenia)
  • 650 zł (koszty szkolenia i przerwy kawowe)
  • Zgłoszenie na szkolenie (KARTA UCZESTNICTWA-PDF)
 1. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do kontaktu