Współpraca

Ważnym obszarem działalności Wszechnicy jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym, przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji.  Aby to spełnić potrzebna jest aktywna wzajemna współpraca szeregu instytucji i przedstawicieli nauki oraz praktyków w obszarze bezpieczeństwa i rozwoju.

Łączymy ludzi nauki, administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji oraz żołnierzy SZ RP.