Wszechnica

Idea powstania Wszechnicy Bezpieczeństwa zrodziła się w wyniku identyfikacji potrzeb społecznych stałej edukacji i doskonalenia zawodowego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz obronności państwa. Powołana do działalności Wszechnica stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym, przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji, a także jednostek SZ RP. Posiadane doświadczenie w postaci pełnionych funkcji kierowniczych w uczelni, będąc ekspertem na potrzeby wielu instytucji i współpracując z wieloma podmiotami przy realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa pozwala mi zaproponować Państwu współpracę w zakresie:

  • Innowacyjnych (często elitarnych) form szkolenia z zakresu bezpieczeństwa  i obronności państwa oraz pozwalających na rozwój osobisty i instytucji przy zachowaniu najwyższych standardów organizacyjnych i wysokiej jakości kształcenia.
  • Organizacji wspólnych cyklicznych przedsięwzięć naukowych, upowszechnianie wyników badań naukowych i promocji osiągnięć naukowych.
  • Budowy wartościowych merytorycznie konsorcjów, które z powodzeniem będą realizowały wspólne projekty z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wszechnicę tworzą ludzie dla których zagadnienia i problemy związane z bezpieczeństwem w ujęciu narodowym i międzynarodowym stanowią przedmiot badań naukowych, często są to profesorowie i doktorzy o wieloletnim doświadczeniu badawczym oraz dydaktycznym. Nasz zespół tworzą też wybitni i uznani eksperci oraz specjaliści o bogatym doświadczeniu praktycznym z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w różnych obszarach i poziomach. Podejmując współpracę z naszym zespołem otrzymają Państwo aktualną wiedzę i doświadczenie naszych wykładowców,  które są gwarantem wysokiej jakości kształcenia.

Ważnym aspektem naszej działalności jest zachowanie najwyższego standardu świadczonych usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.