Kalendarz szkoleń

Istniejące zapotrzebowanie społeczne w zakresie stałej edukacji i doskonalenia zawodowego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz obronności państwa spowodowała, że na rynku powstało wiele firm oferujących takie usługi. Wszechnicę Bezpieczeństwa tworzą wykładowcy i eksperci z uczelni oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem. Założeniem działalności Wszechnicy jest też stworzenie platformy dialogu na rzecz szeroko rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Łączymy ludzi świata nauki, przedstawicieli administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonariuszy służb, straży i inspekcji. Naszą domeną jest transparentność, najwyższa jakość szkolenia, najlepsi eksperci, kompleksowy zakres usług. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, dążąc do spełnienia państwa wymagań i oczekiwań. Dokładny termin, miejsce i rodzaj oraz zakres szkoleń każdorazowo ustalamy wspólnie.

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa

  1. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie dwóch dni szkoleniowych:  (PROGRAM SZKOLENIA).
  2. Termin szkolenia:
    • Pierwszy termin –  ……………… 2020 roku (Szkolenia zawieszone! Nowe terminy będą podane w bardziej sprzyjających warunkach)
    • Drugi termin – .……………… 2020 roku
    • Uwaga: na potrzeby instytucji istnieje możliwość ustalenia innego terminu

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej http://www.wszechnica.com.pl/bezpieczenstwo-lokalne

Serdecznie zapraszamy na szkolenia we skazanych terminach oraz do kontaktu w celu ustalenia kolejnych dogodnych terminów szkoleń.