Kalendarz szkoleń

Istniejące zapotrzebowanie społeczne w zakresie stałej edukacji i doskonalenia zawodowego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz obronności państwa spowodowała, że na rynku powstało wiele firm oferujących takie usługi. Wszechnicę Bezpieczeństwa tworzą wykładowcy i eksperci z uczelni oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem. Założeniem działalności Wszechnicy jest też stworzenie platformy dialogu na rzecz szeroko rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Łączymy ludzi świata nauki, przedstawicieli administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonariuszy służb, straży i inspekcji. Naszą domeną jest transparentność, najwyższa jakość szkolenia, najlepsi eksperci, kompleksowy zakres usług. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, dążąc do spełnienia państwa wymagań i oczekiwań. Dokładny termin, miejsce i rodzaj oraz zakres szkoleń każdorazowo ustalamy wspólnie.

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa.

I. Szkolenie online

 1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa proponujemy Państwu specjalistyczne e-szkolenia obronne.
 2. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie trzech dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA). Istnieje możliwość dostosowania programu e-szkolenia do potrzeb danej instytucji.
 3. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją.
 4. Organizacja szkolenia – szkolenie odbywa się na żywo z wykorzystaniem  internetowych środków komunikacji (Microsoft Teams). Każdy uczestnik otrzymuję termin szkolenia i zaproszenie (link) do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Koszt szkolenia – 550 zł 
 6. Kolejna edycja szkoleń – wrzesień 2022!
 7. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

 

II. Szkolenie stacjonarne

 1. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie dwóch dni szkoleniowych:  (PROGRAM SZKOLENIA).
 2. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją.
 3. Organizacja szkolenia – szkolenie realizowane jest w Warszawie lub miejsce może być ustalane wspólnie z Zamawiającym szkolenie.
 4. Koszt szkolenia – ustalany jest po dopracowaniu programu szkolenia i formuły jego przeprowadzenia.
 5. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej http://www.wszechnica.com.pl/bezpieczenstwo-lokalne

 

III. Ćwiczenia obronne 

W obowiązującym stanie prawnym, przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego[1] wprowadziły z jednej strony centralizację szkolenia teoretycznego, a z drugiej zobowiązała organizatorów ćwiczeń do prowadzenia szkolenia, w formie ćwiczeń. Zgodnie z § 10. 1 organizatorami ćwiczeń są między innymi:

 • minister – w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • wojewoda – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.

Należy podkreślić, że ćwiczenia obronne powinny być organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji rządowej i samorządowej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznego systemem ich koordynacji. Formy ćwiczeń takie jak gry decyzyjne czy treningi powinny umożliwiać doskonalenie w każdym czasie umiejętności wypracowywania decyzji podczas realizacji zadań obronnych jak i praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych, w tym prowadzenia dokumentacji obronnej.

Prezentowana przez ekspertów „Wszechnicy” OFERTA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI ĆWICZENIA OBRONNEGO uwzględnia specyfikę organizatorów ćwiczenia oraz specyfikę działania nadzorowanych urzędów, nadzorowanych lub podległych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2021 poz. 2259)

 

Więcej w zakładce: Ćwiczenia obronne

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia i do kontaktu w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.