Wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał,
który jest miarą Twojej wartości. Zainwestuj w siebie,
podnieś swoją wartość i dołącz już dzisiaj do wspólnego grona.

previous arrow
next arrow
Slider

Szanowni Państwo!

Idea powstania Wszechnicy Bezpieczeństwa zrodziła się w wyniku identyfikacji potrzeb społecznych, stałej edukacji i doskonalenia zawodowego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz obronności państwa. Powołana do działalności Wszechnica stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji. Posiadane doświadczenie w postaci pełnionych funkcji kierowniczych w uczelni, będąc ekspertem na potrzeby wielu instytucji i współpracując z wieloma podmiotami przy realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa pozwala mi zaproponować Państwu współpracę w zakresie:

Innowacyjnych (często elitarnych) form szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz pozwalających na rozwój osobisty i instytucji przy zachowaniu najwyższych standardów organizacyjnych i wysokiej jakości kształcenia.

Organizacji wspólnych cyklicznych przedsięwzięć naukowych, upowszechnianie wyników badań naukowych i promocji osiągnięć naukowych.

Budowy wartościowych merytorycznie konsorcjów, które z powodzeniem będą realizowały wspólne projekty z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

Polecamy szkolenia

 

                  1. ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  – SZKOLENIA ONLINE!

                  2. Szkolenia dla samorządowców (bezpieczeństwo lokalne)

                  3. Szkolenia obronne (ćwiczenia obronne)

                  Zaproponuj szkolenie w dogodnym miejscu i terminie!

Wszechnica Bezpieczeństwa 

04-424 Warszawa, ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2
strona: www.wszechnica.com.pl
adres email: biuro@wszechnica.com.pl