Ochrona danych osobowych

Skuteczna ochrona danych osobowych stała się dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, urzędów oraz instytucji, które gromadzą i przetwarzają takie dane. Ochrona danych osobowych polega na wdrożeniu i przestrzeganiu przez wszystkie podmioty, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi (zarówno pojedynczymi informacjami, jak też całe zbiory danych) zasad ochrony i zabezpieczeń  (organizacyjnych, fizycznych i technicznych) danych osobowych.

Proponujemy Państwu szkolenia, które pozwolą zrozumieć zasady ochrony danych osobowych wynikające z aktualnych regulacji prawnych  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych aktów prawnych). Przedmiotowe szkolenia (otwarte lub zamknięte) każdorazowo są dostosowywane pod kątem specyfiki Państwa działalności i są prowadzone w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Przykładowy program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Definicje i znaczenie pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Zakres zastosowania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych (podstawy prawne, obowiązki informacyjne, powierzenie przetwarzania danych osobowych, prawa osób,
  których dane osobowe dotyczą).
 • Rola inspektora i audytu w ochronie danych osobowych.
 • Analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Zasady zabezpieczenia danych osobowych (doboru fizycznych, technicznych
  i proceduralnych środków ochrony).
 • Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 • Rekomendowane rozwiązania w zakresie przygotowania organizacji do realizacji nowych wymogów ochrony danych osobowych.

W gronie naszych ekspertów prowadzących szkolenie można spotkać prawników, kontrolerów, audytorów i wieloletnich praktyków oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa danych osobowych.

Współpracujemy z firmami zapewniającymi kompleksową usługę szkolenia, audyt, doradztwo i prowadzenie dokumentacji.