Kursy językowe

Założeniem proponowanych form szkolenia językowego (język angielski) jest poznanie, utrwalanie i praktyczne posługiwanie się terminologią związaną z polityką i strategią bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, wojskowości. Proponowane kursy mają przygotować uczestnika do uzyskania świadectwa na poziomie I, II lub III, wg. normy międzynarodowej NATO – STANAG 6001 lub na poziomie B1, B2, C1. Celem nauczania języka angielskiego w ramach kursów doskonalących jest doprowadzenie uczących się do takiego stopnia opanowania języka, który umożliwi:

 • rozumieć większość tekstów związanych z sytuacjami dnia codziennego oraz teksty tworzone standardowym językiem zawierające terminologię związaną
  z szeroko pojętym bezpieczeństwem;
 • sprostać wymaganiom komunikacji w większości sytuacji formalnych
  i nieformalnych dotyczących działalności społecznej i zawodowej;
 • poruszać się bez trudu w środowisku obcojęzycznym przy wykorzystaniu komunikatów, informacji, znaków i napisów;
 • śledzić główną myśli prezentacji dotyczącej złożonych problemów w sferze społecznej, kulturalnej oraz zawodowej, jak też główne treści w rozmowach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka standardowym językiem i przy wystarczającej słyszalności;
 • tworzyć teksty w celu zaspokojenia potrzeb osobistych i zawodowych
  w szerokim zakresie tematyki bezpieczeństwa;
 • skutecznie pisać korespondencję formalną i nieformalną, jak również prowadzić określoną dokumentację w dziedzinie bezpieczeństwa;
 • prowadzić bezpośrednią komunikację w większości sytuacji dnia codziennego
  i pracy zawodowej oraz dyskusję o popularnych problemach społecznych
  i zawodowych przy wykorzystaniu bogatego słownictwa.

 Kursy będą prowadzone w grupach 6 -10 osób w Warszawie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lektorów akademickich, którzy uczestniczą w przygotowaniu
i prowadzeniu egzaminów wg. normy międzynarodowej NATO – STANAG 6001. Przy wcześniejszych ustaleniach możliwe jest zorganizowanie kursu dedykowanego na potrzeby danej instytucji (jednostki wojskowej, służby, szkoły lub innej jednostki organizacyjnej).

 Rodzaje kursów:

 

Lp. Rodzaje kursu Ilość godzin Uwagi
1. Kurs języka angielskiego na poziomie 1 68 godzin (45`),

semestr
2 x w tygodniu

2. Kurs języka angielskiego na poziomie 1 34 godziny (45`),

1 x w tygodniu

3. Kurs języka angielskiego na poziomie 2 68 godzin (45`), semestr
2 x w tygodniu
4. Kurs języka angielskiego na poziomie 2 34 godziny (45`),

1 x w tygodniu

5. Kurs języka angielskiego na poziomie 3 68 godzin (45`),

semestr
2 x w tygodniu

6. Kurs języka angielskiego na poziomie 3 32 godziny (45`),

1 x w tygodniu