Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych

Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych staje się coraz ważniejszym obszarem działań w instytucjach publicznych oraz szeregu firm prywatnych. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada podmiot, w którym takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane. Obieg dokumentów, ochrona posiadanych informacji, ochrona i bieżące przechowywanie dokumentów oraz informacji mających duże znaczenie dla instytucji publicznych wymaga posiadania właściwych rozwiązań organizacyjnych i wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie. Mając na uwadze potrzeby podnoszenia kompetencji w tym zakresie przygotowaliśmy ofertę szkoleniową,  która przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony informacji niejawnych w Państwa instytucji.

Przykładowy program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Definicje i znaczenie pojęć z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Zasady klasyfikowania informacji niejawnych.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacji niejawnych.
 • Analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony informacji niejawnej.
 • Zasady przetwarzania informacji niejawnych, postępowanie z dokumentami
  i informacjami niejawnymi oraz informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstw.
 • Dokumentacja dotycząca ochrony informacji niejawnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
 • Rekomendowane rozwiązania w zakresie przygotowania organizacji do realizacji nowych wymogów ochrony informacji niejawnych.
 • Organizacja kancelarii niejawnej, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.
 • Zasady uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Składanie ankiety bezpieczeństwa, postępowanie sprawdzające.
 • Praktyczne elementy pracy z dokumentami niejawnymi (wytworzenie dokumentu, ewidencja, kopiowanie, zabezpieczenie, przekazywanie i odbiór dokumentów).

W gronie naszych ekspertów prowadzących szkolenie można spotkać prawników, wieloletnich praktyków oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych.